Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Inwestuj w kadry

Projekt „Inwestuj w kadry” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Czas realizacji projektu

01.02.2012r. – 30.09.2013r.

Obszar realizacji projektu

woj. podlaskie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji lub nabycie nowych umiejętności zawodowych przez pracowników firmy Fabryki i Przyrządów i Uchwytów Bison – Bial w Białymstoku w ciągu 24- miesięcy realizacji projektu.

Beneficjenci

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci pracownicy firmy Fabryki i Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A.. Łącznie 345 osób, w tym 26 kobiet i 289 mężczyzn z oddziału w Białymstoku z przedziału wiekowego 20-60 lat i 30 mężczyzn z oddziału w Bielsku Podlaskim z przedziału wiekowego 20-55 lat zamieszkałych województwo podlaskie.

Działania w ramach projektu

 • Szkolenia techniczne
 1. Operator centrów frezarsko – wiertarskich (40 h)
 2. Operator szlifierek OSN (40 h)
 3. Operator tokarek OSN (40 h)
 4. Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, (32 h)
 5. Podstawy konstrukcji i technologii obróbki skrawaniem (40 h)
 • szkolenia graficzne:
 1. Solid Works (40 h)
 2. Grafika komputerowa (32 h)
 • szkolenia biznesowe:
 1. Zarządzanie finansami i controlling (56 h)
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi i planowanie strategiczne (48 h)
 3. Logistyka (32 h)
 • szkolenia biurowe:
 1. obsługa MS Excel (32 h)

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • materiały dydaktyczne
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdów

Biuro Projektu

T - Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o.
ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok
tel. 85 74-89-102
fax. 85 74-89-101

www.computerplus.com.pl
email: szkolenia@computerplus.com.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!!