Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kobieta sukcesu na rynku pracy

Projekt  „Kobieta sukcesu na rynku pracy” był realizowany z działania 1.6 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt skierowanym był do bezrobotnych i poszukujących pracy kobiet zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim (Białystok, Bielsk Podlaski, Sokółka, Mońki, Hajnówka, Grajewo). Przeszkolono 150 osób.