Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kompetencje cyfrowe

Projekt „Kompetencje cyfrowe” realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2017r. przez Syntea S.A. w partnerstwie z T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Projekt „Kompetencje cyfrowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3: Kompetencje ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada udział 100 Uczestników/ek (UP) Projektu, w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym min. 55% kobiet, min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 20% osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w województwie lubelskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych UP projektu zamieszkałych w województwie lubelskim.

Wsparcie w ramach projektu:

1. W ramach Projektu UP zostaną objęci bezpłatnym wsparciem w postaci udziału w szkoleniach z zakresu ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) kolejno na 3 poziomach zaawansowania:

 • Poziom A – 100 osób, 80 godzin
 • Poziom B – 80 osób, 100 godzin
 • Poziom C – 10 osób, 120 godzin

W ramach szkoleń zrealizowane zostaną kompetencje we wszystkich obszarach wskazanych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 12.3 t.j.

Jeśli jesteś:

 • jesteś osobą w wieku 25 lat i więcej,
 • posiadasz niskie kwalifikacje,
 • pracujesz lub mieszkasz w województwie lubelskim oraz
 • jesteś zainteresowany/a chęcią podniesienia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu obsługi komputera zapraszamy do udziału w Bezpłatnych szkoleniach z obsługi komputera i Internetu

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz zamieszkujące obszary wiejskie.

Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy:

 • udział w bezpłatnych szkoleniach podnoszących umiejętności z obsługi komputera z zakresu pięciu obszarów: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów
 • możliwość zdobycia gruntownej wiedzy kolejno na trzech poziomach zaawansowania:
  • poziom A  – 80 godzin, poziom B – 100 godzin, poziom C – 120 godzin,
  • zdobycie praktycznych umiejętności, które można wykorzystać w codziennym życiu,
  • materiały dydaktyczne,
  • wykwalifikowana kadrę trenerską,
  • miłą atmosferę.

Nie zwlekaj, ilość miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji na stronie: http://projekty.syntea.pl/kompetencje-cyfrowe/

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Biuro projektu

Syntea S.A.
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin

Kontakt

kompetencjecyfrowe@syntea.pl
tel. (81) 45 21 400, 506 388 910