Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kosztorysant budowlany

Liczba godzin: 64 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 3.800,00 zł (brutto) 

Data szkolenia

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów.
Opanowanie swobodnej obsługi programu w zakresie sporządzania kosztorysów oraz zapoznanie uczestników z możliwościami programu kosztorysującego.

Zakres szkolenia

I. Podstawy prawne i merytoryczne kalkulacji kosztorysowej, z uwzględnieniem norm Prawa Zamówień Publicznych/Prawo budowlane - 16 godz.

 • Umocowanie prawne techników w procesie budowlanym
 • Rola kosztorysanta w ustawie Prawo zamówień publicznych
 • Przedstawienie i omówienie aktów normatywnych
 • Podatek od towarów i usług – założenia, definicje, podstawa
 • Praktyczne aspekty zawieranie umów na roboty budowlane

II. Podstawy budownictwa - 8 godz.

 • Podstawowe pojęcia budowlane
 • Znajomość elementów budynku i określenie ich funkcji
 • Rozróżnianie obciążeń działających na budynek
 • Znaczenie funkcjonalności, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, charakterystyka, właściwości, zastosowanie materiałów budowlanych

III. Wstęp do kosztorysowania - 3 godz.

 • Teoria kosztorysowania
 • Przeznaczenie kosztorysu
 • Rodzaje kosztorysów - ich cele i funkcje
 • Podstawy sporządzania kosztorysów

IV. Warsztat kosztorysowania – program kosztorysujący - 29 godz

 • Układ kosztorysu, formuły ceny kosztorysowej
 • Wprowadzenie do programu kosztorysującego, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem (widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb)
 • Rodzaje kosztorysów - różnice i zasady pracy w programie kosztorysującym
 • Katalogi norm - posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do kosztorysów lub przedmiarów, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych
 • Przedmiar/obmiar - wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji z tytułu nietypowych warunków wykonywania prac, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań, tworzenie kalkulacji własnych i zapis pozycji do katalogów własnych
 • Działy kosztorysu - tworzenie i modyfikacja
 • Analiza kosztorysu
 • Dostrajanie kosztorysu – upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS
 • Rejestracja zmian; zaawansowane sprawdzanie i porównywanie kosztorysów, zabezpieczenie kosztorysów hasłem
 • Kosztorysy wariantowe, kosztorysy złożone
 • Kalkulacja kosztorysu w walutach obcych, wartość końcowa kosztorysu w różnych walutach
 • Wymiana danych z innymi programami kosztorysowymi lub planistycznymi np. MS Excel, MS Project
 • Wydruki kosztorysów i zestawień – wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się posługiwania programem kosztorysującym w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych.

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl