Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs Adobe InDesign

Liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 1030 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się aplikacją Adobe InDesign. Program usprawnia projektowanie układów stron publikacji przeznaczonych do druku oraz cyfrowych. Oferuje też wygodne połączenia z innymi narzędziami.

Zakres szkolenia

 • Preferencje programu i dokumentu: optymalne ustawienia preferencji programu; ustawienia specyficzne dla dokumentu; ustawienia przestrzeni barwnej programu
 • Obszar roboczy: ustawianie palet; praca z narzędziami; korzystanie z menu kontekstowego
 • Praca z dokumentem: tworzenie nowego dokumentu; zróżnicowane rozmiary stron; tworzenie, edytowanie i wykorzystywanie stron wzorcowych; umieszczanie tekstu i grafiki; linie pomocnicze; opcje podglądu dokumentu
 • Ramki: narzędzia selekcji i selekcji zawartości; zmiana rozmiarów i kształtów ramek; obłamywanie grafiki tekstem
 • Praca z wątkami tekstu: automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu; stosowanie stylów z importowanych plików; definiowanie własnych stylów, praca w edytorze tekstu, praca z wbudowanym słownikiem
 • Zagadnienia typograficzne: praca z tekstem; znaki specjalne; formatowanie akapitów, odstępy i wyrównanie akapitu; inicjały, tabulatory; ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów; style znakowe i style akapitowe.
 • Automatyzacja pracy z tekstem: opcje znajdź/zamień, podstawy języka GREP, zamiana tekstu z wykorzystaniem GREP
 • Kolor: próbki koloru; nadawanie kolorów obiektom; tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych; kolory dodatkowe; ilustracje wektorowe i rastrowe; importowanie ilustracji z zewnętrznych programów
 • Tabele: importowanie tabeli z zewnętrznych programów (MS Word, MS Excel); parametry komórki i tabeli; formatowanie tabeli
 • Tworzenie grafiki wektorowej: rysowanie ścieżek narzędziem piórko i ołówek; zmiana wyglądu typowych kształtów; umieszczanie tekstu na krzywych; parametry wypełnienia i obrysu
 • Praca z grafiką rastrową: rodzaje plików – zalety i wady niektórych formatów; umieszczanie plików graficznych w dokumencie; współpraca InDesign'a z Photoshop'em
 • Eksport pracy: zapisywanie dokumentu, tworzenie kompletu plików do archiwizacji publikacji; sprawdzanie poprawności pliku; drukowanie dokumentów; eksport publikacji do formatów PDF i EPUB

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają podstawową znajomość obsługi komputera i chciałyby poznać program InDesign'a  oraz nauczyć się następujących rzeczy: projektowanie publikacji przeznaczonych do druku oraz na urządzenia przenośne (czytniki, tablety), łączenie tekstu ze zdjęciami i grafiką, zasady składu i łamania tekstu, reguły typografii itd.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl