Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs AutoCAD - modelowanie 3D

Liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 1600 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania programu AutoCAD do modelowania trójwymiarowego, modelowania w przestrzeni i wszelkiego rodzaju obiektów 3D.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej: typy modeli trójwymiarowych; operacje 3D
  • Widoki rysunków trójwymiarowych: wyświetlanie modeli trójwymiarowych; standardowe kierunki obserwacji; definiowanie widoków perspektywicznych; orbitowanie obiektów trójwymiarowych; praca z rzutniami sąsiadującymi; zapisywanie i wywoływanie widoków
  • System współrzędnych 3D i współrzędne użytkownika: współrzędne kartezjańskie, walcowe i sferyczne; płaszczyzny rysunkowe i ikony lokalnych układów współrzędnych; orientacje układów współrzędnych; zapisywanie i wywoływanie układów współrzędnych
  • Modele liniowe i powierzchniowe: wykorzystanie linii i polilinii trójwymiarowej; obiekty płaskie w przestrzeni trójwymiarowej - grubość i poziom; powierzchnie 3D i polipowierzchnie; powierzchnie standardowe; powierzchnie wyciągane, obrotowe, prostokreślne i krawędziowe
  • Modele bryłowe: wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych; podstawowe obiekty bryłowe; operacje booleanowskie; polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi; przecinanie brył i tworzenie ich przekrojów płaskich; modyfikowanie faset obiektów bryłowych: usuwanie; wyciąganie, obracanie i pochylanie; obiekty cienkościenne; narzędzia do analizowania obiektów bryłowych
  • Generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych: tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru; generowanie widoków dwuwymiarowych z bryły; generowanie widoków izometrycznych
  • Wprowadzenie do wizualizacji: przypisywanie zapisanych widoków do renderingu; tworzenie świateł i definiowanie scen; przypisywanie materiałów do warstw, kolorów i obiektów; tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek; określanie tła; dodawanie obiektów krajobrazu; zastosowanie mgły; próbkowanie renderingu; antyaliasing; rendering w rzutni i do pliku rastrowego.

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tworzeniem projektów 3D w programie AutoCAD. Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl