Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs AutoCAD - Poziom I

Liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 1600 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

AutoCAD to program należący do grupy programów komputerowego wspomagania projektowania. Stanowi on doskonałe środowisko graficzne oferujące: możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych, zaawansowane komendy edycyjne oraz wielorakie narzędzia obróbki i podglądu grafiki. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem programu AutoCAD na poziomie podstawowym.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do pracy z programem: uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie plikami rysunków.
  • Wyświetlanie rysunku: powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu; przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków
  • Ustawienia rysunku: tworzenie nowego rysunku standardowego i otwartego na szablonie; wykorzystywanie kreatora do tworzenia nowego rysunku
  • Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe: współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego biegunów
  • Tworzenie geometrii dwuwymiarowej: rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych krzywych: okręgów, łuków i elips; obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystywanie punktów
  • Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej: podstawowe narzędzia wyboru obiektów; wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie; skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzanie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii.  Techniki konstrukcyjne: odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie tablicy obiektów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów
  • Obiekty tekstowe i ich style: teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja stylów tekstowych; podst. tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku
  • Wprowadzenie do wymiarowania: wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie stylów wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku
  • Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania; określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech
  • Wprowadzenie do wydruku: wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do stylów wydruku.

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tworzeniem projektów w programie AutoCAD. Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl