Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs AutoCAD - poziom II

Liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych

Cena  szkolenia: 1600 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia AutoCAD poziom II jest nauka wykorzystania zaawansowanych technik projektowania wspomaganego komputerowo.

Zakres szkolenia

  • Efektywna praca z zestawami wyborów: tryby wyboru; opcje wykorzystywane przy wybieraniu obiektów; tworzenie i wykorzystywanie grup; wybór cykliczny; filtrowanie obiektów i warstw Zaawansowane typy obiektów: tworzenie i modyfikowanie splajnów; zaawansowane zmiany polilinii; tworzenie i modyfikowanie regionów; tworzenie i zmiana linii podwójnej
  • Bloki i ich atrybuty: definiowanie bloków lokalnych i globalnych; tworzenie bibliotek bloków; wstawianie bloków i plików rysunków; redefiniowanie bloków; tworzenie różnych typów atrybutów w blokach; wstawianie bloków z atrybutami; zmiana atrybutów; kontrola nad wyświetlaniem atrybutów; wyciąganie wartości atrybutów z rysunku do plików zewnętrznych
  • Rysunki odnośników zewnętrznych: dołączanie i nakładanie plików rysunków; zarządzanie ścieżkami plików odnośników; indeksowanie wczytywanych warstw i obszaru odnośników; zarządzanie widocznością odnośników zewnętrznych; edycja odnośników; ustalanie odnośników w rysunku Obrazy rastrowe: wpasowywanie obrazów rastrowych do rysunku; przezroczystość i porządek wyświetlania; dostosowywanie widoku obrazu; zarządzanie ścieżkami plików obrazów; przycinanie obrazów rastrowych i wykorzystywanie ich obwiedni
  • Praca na arkuszach: przestrzeń modelu a przestrzeń papieru; tworzenie nowych rzutni ruchomych; ustalanie skali i widoku rzutni i ich blokowanie; blokowanie warstw w poszczególnych rzutniach; zarządzanie kartami arkuszy; import arkuszy z innych rysunków
  • Obiekty aplikacji zewnętrznych: zagnieżdżanie i łączenie obiektów aplikacji zewnętrznych; zmiana obiektów łączonych na zagnieżdżone; zarządzanie ścieżkami plików zewnętrznych i ich aktualizacją; zarządzanie widocznością plików zewnętrznych w rysunku
  • Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru: wymiarowanie skojarzone i jego brak; kluczowe dla wymiarowania w różnych przestrzeniach cechy styli; skala globalna elementów wymiary a skala jednostek wymiarowych; podstyle wymiarowe
  • Elementy dostosowawcze programu: tworzenie własnych makr - menu i paski narzędzi; wczytywanie menu użytkownika; tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zaawansowanym tworzeniem projektów w programie AutoCAD. Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl