Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs AutoDesk Inventor

Czas trwania: 30 godzin lekcyjnych

Cena: 1650 zł (brutto)        

Data szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do tworzenia dokumentacji i wizualizacji przy wykorzystaniu programu AutoDesk Inventor.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku 3D programu Inventor. Tworzenie bryły bazowej w oparciu o szkic 2D wykorzystując polecenia kształtujące typu wyciągnięcie lub obrót. Modyfikowanie bryły bazowej poleceniami kształtującymi w celu osiągnięcia ostatecznego kształtu obiektu.

Szkolenie obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji.

Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz strukturę aplikacji.

Zakres szkolenia

 • Wiadomości wstępne
 1. Środowisko programu Autodesk Inventor
 2. Zasady pracy w programie
 3. Interface użytkownika
 • Praca ze szkicem
 1. Tworzenie szkicu
 2. Wiązania szkicu
 3. Wymiarowanie szkicu
 4. Tworzenie szkiców parametrycznych
 5. Edycja i modyfikacja szkicu 2d
 • Modelowanie
 1. Modelowanie bryłowe (wyciągnięcie, szyk, otwór, obrót)
 2. Relacje pomiędzy operacjami
 3. Parametry definiowanie, oraz sposoby edycji oraz kontrolowania
 4. Definiowania płaszczyzn
 • Dokumentacja
 1. Tworzenie szablonów
 2. Definiowanie rzutów, przekrojów, wyrwań, szczegółu
 3. Wymiarowanie
 4. Oznaczanie otworów
 5. Edytowanie i tworzenie stylów
 • Prezentacja zespołów
 1. Generowanie prezentacji
 2. Edycja i korekta prezentacji
 3. Animacja montażu

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę w Autodesk Inventor, chcących tworzyć zaawansowane wirtualne modele przestrzenne, a następnie poddawać je złożonym analizom. Wiedza zdobyta na tym kursie pozwala zaprojektować pojedyncze bryłowe elementy, składać je w zaawansowane zespoły oraz wykonać dokumentację techniczną projektu.

Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanego Instruktora AutoDesk i składa się z bloków wykładowo - ćwiczeniowych.

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat AutoDesk w języku angielskim poświadczający nabytą wiedzę. Możliwość jest przystąpienia do międzynarodowego egzaminu AutoDesk Inventor.

Wymagana jest  biegła znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl