Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs AutoDesk Revit

Czas trwania: 30 godzin lekcyjnych

Cena: 1750 zł (brutto)        

Data szkolenia

Cel szkolenia

Celem kursu jest nabycie umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi programu Revit Structure, zwłaszcza: wykorzystywania narzędzi parametrycznego modelowania 3D, przeprowadzania analiz, tworzenia dokumentacji technicznej i wizualizacji projektu.

Kurs Revit Structure przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z programem. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, otwory ścienne, stropy, słupy i belki oraz tworzenie modelu analitycznego. Po zakończeniu kursu użytkownik winien umieć narysować prostą konstrukcję obiektu i wygenerować jej rzuty, przekroje oraz elewacje.

Zakres szkolenia

1. Wprowadzenie do interfejsu programu:
-Wprowadzenie w sposób działania programu Revit Structure
-Interface programu
-Struktura pliku rvt 
-Podstawowe funkcje do przeglądania plików

2. Omówienie środowiska programu:
-tworzenie struktury projektu
-rodziny obiektów (biblioteki obiektów konstrukcyjnych i architektonicznych, wczytywanie obiektów, modyfikowanie, tworzenie własnych obiektów i bibliotek, wczytywanie wybranych obiektów do modelu)
-zarządzanie stylami wyświetlania oraz widokami (szablony widoków)
-wprowadzanie modyfikacji podstawowych w modelu

3. Projektowanie koncepcji – założenie struktury wyjściowej kondygnacji:
-założenie siatki osi konstrukcyjnych, wprowadzenie modyfikacji parametrycznych
-wprowadzenie ścian – rozwinięcie modyfikacji, tworzenie własnych styli ścian
-zasada współzależności obiektów
-wprowadzenie elementów konstrukcji (belki, słupy i stropy)
-sterowanie obiektami za pomocą tabeli właściwości obiektów

4. Koordynacja działań, metody pracy na rzutach, przekrojach oraz widokach 3D:
-modyfikacje parametryczne związane z wysokością obiektu
-metody kontroli 3D
-praca na kilku widokach jednocześnie

5. Konstrukcje stalowe:
-omówienie biblioteki elementów stalowych
-zasady wczytywania typoszeregów kształtowników stalowych
-rysowanie i wstawianie kratownic

6. Konstrukcje żelbetowe:
-metodyka tworzenia żelbetów
-zbrojenia elementów betonowych ( płyt, żeber, belek, słupów, stóp i ław fundamentowych)
-metody pracy z żelbetami

7. Model geometryczny a model analityczny:
-tworzenie widoków analitycznych modelu
-możliwości modyfikacji i uproszczenia modelu analitycznego
-obiekty „STRUCTURAL” a model analityczny

Odbiorcy

Kurs Revit Structure dedykowany dla konstruktorów budowlanych, oprócz podstawowych fukcji, takich jak tworzenie ścian, stropów, słupów i belek, umożliwia tworzenie zaawansowanych komponentów takich jak systemy belek, fundamenty i ściany oporowe, systemy balustrad, czy przestrzenne zbrojenie elementó żelbetowych. Dzięki zintegrowanemu środowisku pracy, program pozwala na tworzenie i modyfikację zestawień elementów budynku w czasie rzeczywistym – zmiana w modelu pociąga za sobą zmiany w całym projekcie, w zestawieniach, na płaskich widokach, w widokach 3D.

Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanego Instruktora AutoDesk i składa się z bloków wykładowo - ćwiczeniowych.

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat AutoDesk w języku angielskim poświadczający nabytą wiedzę. 

Wymagana jest  biegła znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl