Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs MS Access

Czas trwania: 30 godzin lekcyjnych

Cena: 750 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

Program obsługi baz danych MS Access, to narzędzie umożliwiające użytkownikowi budowę własnego zbioru informacji, przechowywanie go w postaci czytelnej i prostej oraz dowolną analizę zawartej w nim wiedzy.

Zakres szkolenia

  • Wiadomości wstępne - zapoznanie ze specyfiką pracy i ogólnym wyglądem programu MS Access; możliwości wykorzystania niektórych opcji narzędziowych; dostosowanie narzędzi i ich umiejscowienie na ekranie
  • Praca z bazami danych - otwarcie istniejącej bazy danych; poruszanie się po tabeli, poruszanie się po kolejnych rekordach, poruszanie się po tabelach, zmiana widoku tabeli (arkusz danych, widok projekt), wprowadzanie danych do tabeli
  • Formularze - przeglądanie gotowych formularzy, wprowadzenie danych do tabeli przy wykorzystaniu formularza
  • Sortowania i filtrowanie - wyszukiwanie potrzebnych informacji przy użyciu narzędzi sortowania i filtrowania
  • Raporty - tworzenie raportów na podstawie już wprowadzonych danych, przy wykorzystaniu kreatora raportów; drukowanie raportów, układ strony
  • Tworzenie baz danych - zasady tworzenia baz danych; podstawowe tworzenie tablic, tworzenie formularzy, proste kwerendy wybierające
  • Wprowadzanie nowych obiektów - tworzenie tabeli, formularzy; właściwości obiektów; właściwości podstawowych obiektów na formularzu, korzystanie z kreatorów
  • Kwerendy - generowanie kwerend, typy kwerend, wykorzystanie ich wyniku na formularzu
  • Raporty - zasady generowania raportów przy wykorzystaniu kreatorów, samodzielne generowanie raportów, modyfikacja ich wyglądu
  • Makra i moduły - podstawowe zasady tworzenia makr, budowanie wyrażeń

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby rozpocząć pracę w programie MS Access.

Wymagana jest znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155