Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs MS Excel – poziom I i II

Czas trwania: 33 godzin lekcyjnych

Cena: 850 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

Program MS Excel, z grupy programów MS Office, to powszechnie i często stosowane obecnie narzędzie do tworzenia arkuszy obliczeniowych. Zapewnia on wiele funkcji modyfikacji arkuszy, wprowadzania danych, formatowania arkuszy, sporządzania wykresów.

Zakres szkolenia

MS Excel - poziom I (15 godz.)

1.Wiadomości wstępne.

 • Operacje na plikach (tworzenie nowego zeszytu, otwieranie istniejącego, zapisywanie go).
 • Poruszanie się po zeszycie.
 • Zaznaczanie obszarów.
 • Skalowanie wyświetlanego zeszytu.
 • Drukowanie.
 • Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu

2.Podstawowe operacje na komórkach

 • Wprowadzanie danych,
 • kopiowanie, przenoszenie oraz edycja zawartości komórek,
 • wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn,
 • tworzenie wyrażeń, zastosowanie w prostych arkuszach.

3.Formuły

 • Korzystanie z funkcji wbudowanych (funkcje matematyczne, daty i czasu).
 • Adresowanie względne i bezwzględne.
 • Podstawowe funkcje logiczne.
 • Tworzenie serii danych.
 • Przykłady wykorzystania w arkuszu.

4.Formatowanie arkusza.

 • Formatowanie czcionki.
 • Sposoby wyświetlania liczb.
 • Zmiana rozmiaru komórek.
 • Ukrywanie kolumn.
 • Kopiowowanie i przenoszenie komórek
 • Autoformatowanie.

5.Formatowanie warunkowe.
6.Wykresy.

 • Tworzenie wykresu.
 • Rodzaje wykresów.
 • Modyfikacja i dodawanie nowych elementów wykresu.
 • Stworzenie wykresów dla arkuszy wcześniej utworzonych na ćwiczeniach.

7.Ćwiczenia w tworzeniu arkuszy z zastosowaniem średnio zaawansowanych funkcji.

MS Excel - poziom II  (18 godz.)

Formatowanie komórek, wprowadzanie serii, automatyczne wypełnianie, listy użytkownika, praca z szablonami.

 • Adresowanie względne i bezwzględne
 • Sprawdzanie pisowni w dokumencie, praca z zakresami i arkuszami
 • Operacje na skoroszycie
 • Nazewnictwo zakresów – definiowanie nazw, użycie nazw w formułach i poleceniach
 • Wstawianie formuł; odwołania do komórek w bieżącym skoroszycie i innych
 • Wykorzystanie funkcji. Wyszukiwania i adresu, tekstowe, informacyjne i inne
 • Budowa arkusza
 • Zabezpieczania danych
 • Zaawansowane opcje wykresów - formaty danych, serie danych (dodawanie, usuwanie)
 • Tablice danych - baza danych, sortowanie i filtrowanie danych, tabela przestawna - Pivot Table, analiza danych w tabeli przestawnej, wykorzystywanie danych z innych tablic do tworzenia Pivot Table
 • Bazy danych - sortowanie, filtrowanie, sprawdzanie poprawności danych (określenie danych dozwolonych), tworzenie sum pośrednich

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby rozpocząć pracę w programie MS Excel. Wymagana jest znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl