Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kurs MS Project - zarządzanie projektami

Czas trwania: 15 godzin lekcyjnych

Cena: 1090 (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

Program MS Project, jest narzędziem, które wspiera użytkowników w zarządzaniu projektami, zarządzaniu czasem i powierzonymi zadaniami.
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy umiejętności planowania zadań, ich zlecania, rozliczania zasobów, kosztów i czasu.

Zakres szkolenia

 • Microsoft Project – wprowadzenie; przeznaczenie i charakterystyka programu MS Project; zasady posługiwania się programem (uruchamianie programu, zapisywanie projektu, otwieranie pliku z projektem)
 • Budowanie przykładowego projektu
 • Tworzenie harmonogramu i listy zadań; edycja harmonogramu i wprowadzanie ograniczeń dla zadań
 • Tworzenie i przypisywanie zasobów do zadań
 • Praca z kalendarzami
 • Gospodarowanie i zarządzanie zasobami; układanie harmonogramu z uwzględnieniem zasobów
 • Ustalanie kosztów projektu; wprowadzanie uwarunkowań czasowych do harmonogramu
 • Śledzenie procesu realizacji projektu; ścieżka krytyczna
 • Prezentacja projektu – tworzenie i drukowanie raportów, tabel i widoków
 • Wydobywanie informacji o projekcie, metody wyliczania kosztów
 • Tworzenie diagramów
 • Wymiana informacji między projektami tj. import i eksport danych

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby wykorzystać doskonałe narzędzie menedżerskie w swojej działalności zawodowej.
Wymagana jest dobra znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl