Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kwalifikacje + Doświadczenie = Zatrudnienie

Projekt „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie” jest realizowany przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu

1 wrzesień 2011r. – 30 wrzesień 2012r.

Miejsce realizacji projektu

Białystok/Mońki

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i zwiększenie szans na zatrudnienie 40 osób (17 kobiet i 23 mężczyzn) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mońkach w okresie 13 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach, a w szczególności:

 • długotrwale bezrobotni
 • osoby do 50. roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb rynku pracy
 • osoby bez doświadczenia zawodowego lub o niskim wykształceniu

Działania w ramach projektu

 • poradnictwo zawodowe – tworzenie Indywidualnych Planów Działań
 • szkolenia – dwa rodzaje szkoleń:
 1. Pracownik administracyjno-biurowy – 100h
 2. Kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 100h
 • staże
 • prace interwencyjne

W ramach projektu zapewniamy

 • stworzenie własnego IPD;
 • ciekawe szkolenia z wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską;
 • materiały szkoleniowe;
 • materiały dydaktyczne (długopis, notes, segregator, zakreślacze, kalkulator);
 • przerwy kawowe i obiadowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje;
 • półroczne stypendia stażowe;
 • refundację części kosztów związanych z organizacją prac interwencyjnych.

Rejestracja

Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Biura Projektu – siedziby firmy T-Matic, bądź do Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach i wypełnić dokumentację zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje

Biuro Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, Białystok
tel. 85 74 89 181

oraz

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach
ul. Wyzwolenia 22
tel. 85 727 87 24

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!