Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2

Projekt „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2” realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet  VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie  6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czas realizacji projektu

01.01.2014 do 28.02.2015

Obszar realizacji projektu

województwo podlaskie, a w szczególności powiaty:  miasto Suwałki, suwalski, augustowski, grajewski, sejneński, moniecki.

Cel projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób (33 kobiet i 27 mężczyzn) z powiatów Miasto Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego,  augustowskiego, grajewskiego, monieckiego w okresie 01.01.2014 – 28.02.2015.

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do 60 osób, nie posiadających zatrudnienia, w tym:

 • 45 osób poniżej 30. roku życia
 • 15 osób powyżej 50. roku życia

Do udziału w projekcie zaprosimy

 • 5 osób, po 50. roku życia z miasta Suwałki,
 • 10 osób, poniżej 30. roku życia z powiatu suwalskiego,
 • 10 osób, po 50. roku życia z powiatu augustowskiego,
 • 10 osób, poniżej 30 roku życia z powiatu grajewskiego,
 • 10 osób, poniżej 30 roku życia z powiatu sejneńskiego,
 • 15 osób, poniżej 30 roku życia z powiatu monieckiego.

W ramach projektu zapewniamy wsparcie w postaci:

Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, w tym

 • IPD – 4godz.
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- 24godz./grupa,
 • Szkolenia zawodowe:
 1. Sprzedawca w branży spożywczej (kod zawodu: 522304) – 100godz.
 2. Pracownik kancelaryjny (kod zawodu: 411003) – 100godz.
 3. Staże  zawodowe  (6-ścio miesięczne) dla 30 uczestników projektu.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia,
 • zmianę lub podniesienie dodatkowych kwalifikacji,
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • zwrot kosztów dojazdów na warsztaty i szkolenia,
 • ciepły posiłek oraz  przerwy kawowe w trakcie warsztatów i szkoleń,
 • stypendium stażowe

Wybranym uczestnikom projektu  oferujemy:

 • organizację płatnych 3 miesięcznych staży
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Biuro projektu

Lider:  T-Matic Grupa Computer Plus

15-440 Białystok,  ul. Malmeda 1

tel. 85 74 89  181/ 155

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki

tel. 85 72 78 724

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania: