Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Nowe umiejętności - szansa 50+

Projekt „Nowe umiejętności – szansa 50+” jest realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie, uzupełnienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w przedziale wiekowym 50+ do potrzeb regionalnej gospodarki naszego województwa.

Termin realizacji projektu

1 listopad 2008 – 31 październik 2009

Miejsce realizacji projektu

woj. podlaskie – Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża

Działania w ramach projektu

W ramach projektu proponujemy udział w 76 godzinnym bezpłatnym kursie, obejmującym:

Warsztaty z doradztwa zawodowego (16h) mające na celu:

podniesienie poziomu motywacji, komunikacji, wzmocnienie postaw interpersonalnych ułatwiających m.in. awans zawodowy, komunikację z pracodawcą, współpracownikami.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów podczas jednego weekendu odbywającego się w sobotę i niedzielę, po 8 godzin szkoleniowych dziennie.
Podniesienie kompetencji w zakresie technik informatycznych przez udział w jednym ze szkoleń zawodowych (60h):

  • Systemy wspomagania administracji:
  1. pakiet MS Office,
  2. obsługa urządzeń biurowych
  • Podstawy księgowości:
  1. pakiet MS Office,
  2. księgowość komputerowa
  • Obsługa klienta z systemem sprzedażowym:
  1. techniki sprzedaży,
  2. fakturowanie,
  3. kasy fiskalne

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych (np. zajęcia przy komputerze, obliczanie deklaracji podatkowych, zajęcia z technik sprzedaży) w ciągu tygodnia (poniedziałek – piątek) w godzinach popołudniowych. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny szkoleniowe. Łącznie 15 spotkań.
Działania (warsztaty, szkolenie zawodowe) w ramach projektu SĄ BEZPŁATNE.

zobacz oficjalną stronę projektu