Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych

Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 500 zł /os.

Termin szkolenia: do ustalenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom firm/instytucji zasad stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym zasad ponoszenia odpowiedzialności, bezpieczeństwa informacji, zakresu ochrony, klasyfikacji informacji, wymagań ustawowych dotyczących posiadania informacji uznanych za niejawne oraz podstaw prawnych ochrony danych osobowych oraz procedur związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach.

Zakres szkolenia

Ochrona danych osobowych
1.Zagadnienia wstępne związane z ochroną danych osobowych.
2.Uwarunkowania prawne na poziomie międzynarodowym, krajowym i regulacji wewnętrznych organizacji dotyczące ochrony danych osobowych.
3.Normy ISO a ochrona danych osobowych.
4.Reforma ochrony danych osobowych na poziomie Unii Europejskiej – najnowsze regulacje.
5.Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ochrony danych osobowych:
6.Zasady (przesłanki) przetwarzania danych osobowych.
7.Obszar ochrony.  
8.Zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych.
9.Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - ochrony danych osobowych:
10.Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
11.Zasady udostępniania danych.
12.Powierzenie przetwarzania danych.
13.Zbiory danych osobowych:
14.Działalność GIODO oraz obowiązek rejestracji zbiorów danych, w tym podstawa zwolnienia z obowiązku rejestracji.
15.Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych.
16.Audyty bezpieczeństwa danych osobowych.
17.Dobre praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

Ochrona informacji niejawnych
1.Przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych:
2.Podstawy ochrony informacji niejawnych w organizacji (urzędzie/przedsiębiorstwie)
3.Rozwiązania praktyczne dotyczące sposobów postępowania z informacjami niejawnymi:
4.Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zasady zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka:
5.Ochrona informacji w stosunkach międzynarodowych – wytyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi (NATO i Unii Europejskiej) (jeśli w gronie uczestników są osoby ubiegające się o dostęp do tego rodzaju informacji).
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych

Odbiorcy

Kurs przeznaczony jest dla kadr kierowniczych i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców, a także członków organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1