Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Od szkolenia do zatrudnienia

został zrealizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia

Priorytet  VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie  6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do 30 osób (18K/12M) do 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Czas realizacji projektu

od 1-05-2014 do 30-04-2015.

Obszar realizacji projektu

 • Miasto Suwałki
 • powiaty:
 1. suwalski
 2. augustowski
 3. grajewski
 4. sejneński
 5. moniecki

Działania w ramach projektu

 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Spotkanie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy),
 • Szkolenie zawodowe: Sprzedawca w branży spożywczej (kod zawodu: 522304)
 • Staże

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy

 •     stypendium szkoleniowe,
 •     materiały szkoleniowe,
 •     certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 •     zwrot kosztów dojazdów na warsztaty i szkolenia,
 •     ciepły posiłek oraz  przerwy kawowe w trakcie warsztatów i szkoleń,
 •     stypendium stażowe (dodatkowo możliwość zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy)

Biuro projektu

T-Matic Grupa Computer Plus

Białystok,  ul. Malmeda 1

tel. 85 74 89  181/ 155

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego