Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja

Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja działa w dziedzinie szkoleń od roku 1989.

Naszą misją jest dostarczanie Klientom korzyści poprzez świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowych pozwalających na usprawnienie ich procesów produkcyjnych i biznesowych, poprzez podnoszenie kwalifikacji zaangażowanych w nie pracowników.

Jesteśmy elastyczni i indywidualnie traktujemy każdego Klienta, wychodzimy naprzeciw jego wymaganiom, oferujemy szeroki zakres usług szkoleniowych, które są dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań.

Jako jedyni w regionie realizujemy certyfikowane szkolenia w zakresie komputerowego wspomagania projektowania oraz grafiki komputerowej.

Naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie trwałej zdolności firmy do konkurowania na rynku usług szkoleniowych. Zamierzamy go osiągnąć poprzez:

 • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10
 • Stosowanie się do przepisów prawa i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • Ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług
 • Stałą ocenę kompetencji trenerów
 • Dostosowywanie się do nowych technologii, w celu dostarczania naszym Klientom szkoleń podnoszących innowacyjność ich rozwiązań
 • Wspólne tworzenie dobrej marki poprzez zapewnienie zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników
 • Stałe zapewnianie uczestnikom szkoleń odpowiednich warunków nauki oraz programów szkoleń przygotowanych w taki sposób, aby zdobyta wiedza była przydatna i inspirująca w ich życiu zawodowym.

Usługi informacyjne

Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja współpracuje m.in. z Polską Agencją Przedsiębiorczości (PARP) świadcząc np. usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi informacyjne.

Nasi konsultanci udzielają informacji na temat:

 • administracyjno-prawnych aspektów wykonywania działalności gospodarczej,
 • dostępnych programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej,
 • danych teleadresowych instytucji, urzędów, przedsiębiorstw
 • targów, wystaw oraz wydarzeń gospodarczych organizowanych w regionie,
 • zasad inwestowania w krajach Unii Europejskiej,
 • zasad sporządzania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków publicznych i innych źródeł.