Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Pracownik obsługi biurowej

Liczba godzin: 120 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 3.800,00 zł (brutto) 

Data szkolenia

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy teoretycznej (zasady funkcjonowania biura firmy i organizacji pracy biurowej), oraz praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, prowadzenia dokumentacji biurowej, a także praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia biura z wykorzystaniem urządzeń biurowych i programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej

Zakres szkolenia

Organizacja pracy biurowej - 15 godz.

 • Podstawy działania biura
 • Zasady działania urządzeń biurowych
 • Zadania jakie są postawione dla sekretariatu
 • Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych
 • Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 • Klasyfikacja i archiwizacja dokumentów
 • Korespondencja biurowa
 • Dokumentacja handlowa - faktury VAT, rachunki
 • Rozliczanie podróży służbowej

Przepływ informacji w zarządzaniu biurem - 5 godz.

 • Przepływ informacji w biurze
 • Informacja jako podstawa podjęcia decyzji

Zasady efektywnej komunikacji - 10 godz.

 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
 • Odpowiednia komunikacja z klientem
 • Zasady komunikacji ze współpracownikami i przełożonym
 • Bariery w komunikacji
 • Sposoby likwidacji barier w komunikacji

Organizacja i zarządzanie - 10 godz.

 • Zarządzanie czasem własnym
 • Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi
 • Zasady podziału pracy wśród współpracowników
 • Określenie i weryfikacja celów działania
 • Metody planowania i prowadzenia sekretariatu/biura

Obsługa klienta - 5 godz.

 • Savoir-vivre w firmie
 • Rozmowy telefoniczne z klientem, kontrahentem
 • Przyjmowanie interesantów w biurze

Zagadnienia prawne - 15 godz.

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Czas pracy
 • Prawa i obowiązki pracownika/pracodawcy

Obsługa urządzeń biurowych i komputera - 60 godz.

 • Microsoft Windows - Obejmuje wstęp dotyczący obsługi komputera, przyswojenie podstawowych funkcji związanych z poprawną pracą w systemie oraz możliwości późniejszego wykorzystania poznanych wiadomości w praktyce
 • MS Word - Formatowanie tekstu i akapitów, tworzenie tabel i tabulatorów, formatowanie i wydruk strony dokumentu, wykorzystanie dostępnych szablonów, tworzenie formularzy, wstawianie obiektów zewnętrznych, zaznaczanie poprawek w dokumencie, ochrona dokumentu, praca z długimi dokumentami
 • MS Excel - Wprowadzanie i edycja danych, formaty komórek, formatowanie tabel i arkusza, wykresy, wydruki, zabezpieczanie arkusza, wstawianie formuł i funkcji, tabele i wykresy przestawne, sumy pośrednie, grupy iu konspekty, scenariusze, szukanie wyniku, sortowanie i filtrowanie
 • Internet - Część obejmująca obsługę Internetu, to wykorzystanie tego tak popularnego w ostatnich czasach narzędzia do indywidualnych potrzeb i funkcji
 • MS Power Point - Budowa prezentacji, tworzenie slajdów, elementy na slajdach, układ slajdu, obiekty, animacje, wzorzec slajdu, pokaz, animacje niestandardowe, wydruki
 • MS Outlook - Konta pocztowe, profile, książka adresowa, listy dystrybucyjne, komponowanie i wysyłanie poczty, kalendarz, lista zadań
 • Adobe Acrobat - Rodzaje plików PDF, tworzenie plików PDF, edycja plików PDF, komentarze, zaznaczanie, formularze elektroniczne, podpisywanie dokumentów PDF, multimedia
 • Obsługa faksu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób, które swą przyszłość zawodową chcą związać z pracą w biurze.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl