Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Programowanie VBA w MS Excel

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne

Cena: 950 zł (brutto)

Data szkolenia

Szkolenie realizowane w trybie zdalnym i stacjonarnym. 

Termin szkolenia zdalnego - 08.04.2021

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie języka VBA w aplikacjach Microsoft Excel. Znajomość skrótów i znaków funkcjonujących w jego zakresie pozwoli Tobie na efektywniejszą pracę niezależnie od stanowiska, na którym pracujesz.

Kurs uczy programowania w Visual Basic (VBA) w MS Excel.

Zakres szkolenia

MS Excel - poziom zaawansowany

 • Tabele przestawne
 • Funkcje wyszukiwania
 • Analiza danych, sprawdzanie ich poprawności
 • Powtórzenie zagadnień z zakresu: Nazewnictwo zakresów – definiowanie nazw, użycie nazw w formułach i poleceniach; Wstawianie formuł; odwołania do komórek w bieżącym skoroszycie i innych; Wykorzystanie funkcji. Wyszukiwania i adresu, tekstowe, informacyjne i inne. 

MS Excel - VBA 

 • Nagrywanie makr i edytor makr VBA
 • Wstęp do programowania VBA
 • Zmiennie, funkcje, podstawowe instrukcje
 • Tworzenie i używanie własnych funkcji
 • Własne przyciski do uruchamiania makr
 • Wstęp do programowania obiektowego
 • Wykorzystanie wbudowanych funkcji języka VBA, w szczególności dotyczących: - analiza dużych ilości danych; - wprowadzanie i kumulowanie danych
 • Stosowanie kontrolek formularza
 • VBA Podsumowanie

Odbiorcy

Kurs jest przeznaczony i dla początkujących programistów i dla tych, którzy już mają doświadczenie w programowaniu. 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać podstawy języka programowania w środowisku MS Excel. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość Excela. Podstawowa umiejętność programowania jest mile widziana, ale nie jest konieczna. Zagadnienia programistyczne będą omówione od podstaw.

tel. 85 74 89 155
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl