Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Technik Informatyk - zawód przyszłości

Projekt "Technik Informatyk - zawód przyszłości" realizowany jest przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.3: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Nr projektu: WND-POKL.09.03.00-20-016/08

Cel projektu

Celem projektu jest uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji przez 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz złożenie woli przystąpienia do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez organizację bezpłatnej nauki w Policealnej Szkole Informatyki i Zarządzania w Białymstokuosobom pracującym oraz bezrobotnym z terenu województwa podlaskiego.

Termin

  • od września 2009, w ramach specjalizacji: grafika komputerowa
  • od lutego 2010, w ramach specjalizacji: programowanie sterowników przemysłowych

zobacz oficjalną stronę projektu