Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Technik Informatyk - zawód przyszłości - II edycja

Okres realizacji projektu

01.06.2010r. – 28.02.2013

Uczestnicy projektu

Liczba uczestników – 36 osób, w tym:

 • 18 kobiet i 18 mężczyzn
 • (50% uczestników projektu (18 osób) będą stanowić osoby po 45r.ż.)

W projekcie mogą wziąć udział (kryteria udziału w projekcie):

 • osoby w wieku 25-64 lata, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie
 • mieszkańcy województwa podlaskiego, a w szczególności powiatu białostockiego z gmin: m. Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady.

Rekrutacja do projektu: złożenie kompletu dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy z regulaminem projektu,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • ankiety rekrutacyjnej
 • kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • kserokopii dowodu osobistego
 • 3 zdjęcia
 • oświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy przy komputerze
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób pracujących) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru PUP (dla osób bezrobotnych)

Dokumentację należy złożyć w Biurze Projektu przy ul. Malmeda 1 w Białymstoku (siedziba Policealnej Szkoły Informatyki i Zarządzania)

Z osobami, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji zostaną podpisane umowy – deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Działania w ramach projektu

Projekt "Technik informatyk - zawód przyszłości - II edycja" obejmuje plan nauczania - 312(01)T, SP/ MENiS/2004.06.14 wg planu nauczania Technik informatyk:

 • Przedmioty nauczania   
 1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe    165 godz. lek.
 2. Oprogramowanie biurowe    95 godz. lek.
 3. Programowanie strukturalne i obiektowe    136 godz. lek.
 4. Urządzenia techniki komputerowej    55 godz. lek.
 5. Multimedia i grafika komputerowa    41 godz. lek.
 6. Język angielski zawodowy    27 godz. lek.
 7. Przedsiębiorczość    18 godz. lek.
 8. Zajęcia specjalizacyjne*    163 godz. lek.
 • RAZEM:    700 godzin lekcyjnych
 • Praktyka zawodowa - 4 tyg.

Uczestnicy projektu będą mieli do wyboru jedną z dwóch specjalizacji*:

1. Informatyczne systemy finansowo-księgowe*

Program zajęć ze specjalizacji

 • podstawy rachunkowości
 • zagadnienia księgowe z ukierunkowaniem na informatyczne aspekty pracy
 • obsługa systemów finansowo-księgowych
 • obsługa systemów kadrowo-płacowych

Nabór: semestr jesienny 2010 (zgłoszenia przyjmowane w okresie czerwiec-sierpień 2010r.)

Liczba uczestników: 12 osób

2. Grafika komputerowa*

Program zajęć ze specjalizacji:

 • obsługa programów graficznych
 • grafika rastrowa z wykorzystaniem programu Photoshop
 • grafika wektorowa z wykorzystaniem programu Corel Draw
 • tworzenie stron WWW i animacji – HTML
 • technologie Flash
 • cyfrowy montaż video

Nabór: semestr jesienny 2010 (zgłoszenia przyjmowane w okresie czerwiec - sierpień 2010r.)
semestr wiosenny 2011 (zgłoszenia przyjmowane w okresie listopad 2010r. - styczeń 2011r.)

Liczba uczestników: 12 osób - nabór jesienny
Liczba uczestników: 12 osób - nabór wiosenny

Więcej informacji na stronie Projektu:

http://zawodprzyszlosci2.pl/