Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Tworzenie aplikacji w systemach SCADA

Ilość godzin: 24 godzin lekcyjnych

Cena: 1700 zł brutto 

Data szkolenia

Zakres szkolenia

 • Architektura systemu SCADA – na podstawie TelWin SCADA
 • Instalacja systemu TelWin SCADA
 • Autoryzacja dostępu do systemu TelWin SCADA
 • Podsystem komunikacyjny MK
 • Gromadzenie, przetwarzanie i archiwizacja parametrów nadzorowanego procesu 
 • Wykrywanie, przetwarzanie stanów alarmowych i zdarzeń nadzorowanego procesu 
 • Podsystem komunikacyjny PTM.
 • Komunikacja z urządzeniami obiektowymi.
 • Wizualizacja parametrów nadzorowanego procesu 
 • Listy alarmów.
 • Raporty
 • Zajęcia praktyczne 
 • Komunikaty i tworzenie aplikacji w SCADA

Odbiorcy

 • pracowników utrzymania ruchu
 • automatyków
 • elektryków
 • elektroników

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl