Menu szybkiego dostępu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach trudno jest finansować szkolenia dla pracowników z własnych środków. Dlatego w tym roku, pracodawcy mogą skorzystać z różnych form pomocy, które są finansowane m.in. ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, co ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Z oferty mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, zatrudniający co najmniej 1 osobę, która świadczy pracę u danego pracodawcy na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowę o pracę), stosunku służbowego czy umowy o pracę nakładczą.

W roku 2019 środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących bez względu na wiek.

Uwaga! Nabór wniosków z KFS w dniach 4-8 lutego 2019

Wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się  jeden pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wynosi: 

  • do 25 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 49 osób;
  • do 75 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego 50  i więcej osób.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniu 4-8 luty 2019 r. w godz. 8–15.00.  

Więcej informacji o KFS    http://bialystok.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2019 są następujące:

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
  2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

  • 100% kosztów szkolenia  – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorstw
  • 80% kosztów szkolenia  – jeśli należy do grupy małych, średnich, dużych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Dofinansowanie ze środków KFS stanowi pomoc de minimis.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek.

Aby ułatwić Państwu aplikowanie o środki KFS oferujemy pomoc naszych specjalistów w wypełnieniu formalności oraz określeniu potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Dofinansowaniem objęte są wszystkie szkolenia z naszej oferty (szczegóły na naszej stronie www.computerplus.com.pl/szkolenia).

Jeżeli będą Państwo mieli więcej pytań lub będą Państwo zainteresowani innymi tematami/szkoleniami prosimy o kontakt.  W rozmowie telefonicznej lub w trakcie spotkania przedstawimy Państwu pełną ofertę szkoleniowo-doradczą oraz odpowiemy na Państwa wątpliwości.

Wszelkie dodatkowe informacje po numerem telefonu:  85 74  89 155; - 102;  -132; - 125;        

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl