Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Warsztaty profesjonalistów IT

Projekt „Warsztaty profesjonalistów IT” nr POKL.08.01.01-20-044/13 na terenie województwa podlaskiego został zrealizowany jest przez TEB Edukacja  w ramach współpracy partnerskiej przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus.

Czas realizacji projektu:

01.11.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:

województwo podlaskie

Cel projektu:

Podniesienie kwalifikacji pracowników mikro małych i średnich przedsiębiorstw z branży IT w woj. podlaskim oraz zwiększenie tym samym konkurencyjności ww. firm.

Projekt zakłada przeszkolenie 96 pracowników z 50 przedsiębiorstw w zakresie WINDOWS 8 i WINDOWS SERVER 2012. Szkolenia będą miały na celu przygotowanie pracowników do egzaminów i zdobycia przez nich międzynarodowych certyfikatów Microsoft.

Szkolenia przyczynią się nie tylko do podniesienia kwalifikacji przez pracowników, ale wpłyną także na rozwój przedsiębiorstw. Pracownicy zdobędą wiedzę i nowe umiejętności m.in. w zakresie konfigurowania, administrowania i zarządzania serwerami w firmie, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą mogły sprawniej i efektywniej funkcjonować.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do mikro małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego, których zakres działalności odpowiada jednej z niżej wymienionych branż wg PKD 2007:

 • sektor oprogramowania komputerowego i technologii informatycznych: klasa 58.21, 58.29, 62.01;
 • sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych: klasa 33.20, 62.02, 62.03, 62.09; grupa 63.1
 • sektor przetwórstwa rolno - spożywczego: dział 10, dział 11;
 • sektor maszynowy: dział 28, dział 29, dział 30;
 • sektor metalowy: dział 24, dział 25;
 • sektor drzewny i meblarski: dział 16, dział 31;
 • sektor bieliźniarski: klasa 14.14;
 • sektor artykułów i sprzętu medycznego: dział 21, grupa 26.6, klasa 30.92, grupa 32.5, klasa 46.46, klasa 47.73, klasa 47.74;

Projekt zakładał przeszkolenie 96 pracowników zatrudnionych ww. przedsiębiorstwach, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W projekcie mógł wziąć udział maksymalnie 2 pracowników z jednego wyżej wymienionego przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:

Szkolenia były realizowane w małych grupach, w formie warsztatów stacjonarnych.

Przeprowadzonych zostało 5 modułów szkoleniowych po 40 godzin, które będą obejmowały następujące zagadnienia:

WINDOWS SERWER 2012:

 • I moduł - instalowanie i konfiguracja (40 h)
 1. Instalacja i konfiguracja serwerów
 2. Konfiguracja ról i funkcji serwera
 3. Konfiguracja funkcji Hyper-V
 4. Wdrażanie i konfiguracja podstawowych usług sieciowych
 5. Instalacja i administrowanie usługą Active Directory
 6. Tworzenie i zarządzanie zasadami grupy
 • II moduł - administracja (40 h)
 1. Wdrażanie i obsługa serwerów oraz zarządzanie nimi
 2. Konfiguracja usług plików i drukowania
 3. Konfiguracja usług sieciowych i dostępu
 4. Konfiguracja serwera zasad sieciowych (NPS)
 5. Konfiguracja usługi Active Directory i zarządzanie nią
 6. Konfiguracja zasad grupy i zarządzanie nimi
 • III moduł - zaawansowana konfiguracja (40 h)
 1. Konfiguracja wysokiej dostępności i zarządzanie nią
 2. Konfiguracja rozwiązań plików i pamięci masowej
 3. Implementowanie ciągłości biznesowej i odzyskiwania awaryjnego
 4. Konfiguracja usług sieciowych
 5. Konfiguracja infrastruktury usługi Active Directory
 6. Konfiguracja rozwiązań tożsamości i dostępu

WINDOWS 8:

 • IV moduł - konfiguracja (40 h)
 1. Instalacja i uaktualnianie do systemu Windows 8,1
 2. Konfiguracja sprzętu i aplikacji
 3. Konfiguracja łączności sieciowej
 4. Konfiguracja dostępu do zasobów
 5. Konfiguracja dostępu zdalnego i mobilności
 6. Monitorowanie i obsługa klientów systemu Windows
 7. Konfiguracja opcji odzyskiwania systemu i danych
 • V moduł - zarządzanie i utrzymywanie (40 h)
 1. Obsługa systemu operacyjnego i instalacja aplikacji
 2. Obsługa dostępu do zasobów
 3. Obsługa klientów i urządzeń systemu Windows

Program szkolenia był zgodny z wymogami egzaminów certyfikujących Microsoft. Każdy moduł szkolenia zakończony został egzaminem zewnętrznym i możliwością uzyskania przez uczestników certyfikatów MCSA. Szkolenia były prowadzone przez certyfikowanych trenerów z branży IT.

Warsztaty odbywały w trybach do wyboru:

 • dziennym
 • wieczorowym
 • weekendowym

Rekrutacja do projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o., ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok, tel. 85 74-89-102
www.computerplus.com.pl, email: szkolenia@computerplus.com.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki uzupełniane przez Pracownika:

Załączniki uzupełniane przez Pracodawcę: