Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Większa wiedza - Większe możliwości

Projekt „Większa wiedza - większe możliwości” realizowany przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Czas realizacji projektu

1.09.2012 - 31.08.2014

Obszar realizacji projektu

Woj.podlaskie, głównie: powiat białostocki (gmina Czarna Białostocka, Łapy, Suraż, Wasilków, Zabłudów), powiatu moniecki (gmina Knyszyn), powiatu sokólski (gmina Sokółka) oraz powiatu zambrowski (gmina Zambrów-miasto).

Cel projektu

Zwiększyć dostęp do zatrudnienia 40 osobom niepełnosprawnym (16K i 24M), nie posiadającym zatrudnienia (75% uczestników projektu) oraz zatrudnionym (25% uczestników projektu), ale o dochodach nie wyższych niż dwukrotność kryteriów dochodów zgodnych z ustawą o pomocy społecznej, poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej na terenie województwa podlaskiego w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Działania w ramach projektu

 • poradnictwo zawodowe (24h)
 • szkolenie zawodowe – jedno z niżej wymienionych (96h):
 1. sprzedawca z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej
 2. pracownik magazynu
 3. pracownik biurowy
 4. pomoc księgowej
 • staż zawodowy (3 miesiące)
 • spotkania edukacyjno-integracyjne (30h)

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy

 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdów (nie dotyczy komunikacji miejskiej)
 • badania lekarskie dopuszczające do pracy
 • wysokie dodatki szkoleniowe
 • wysokie stypendia stażowe

Wybranym beneficjentom zapewnimy

Zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące (20% uczestników)

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne!!!!

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1
15-440 Białystok
lub pod numerem telefonu: 85 74-89-113 lub 155
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!!

Dokumenty rekrutacyjne: