Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Większa wiedza - większe możliwości – II edycja

Projekt „Większa wiedza- większe możliwości –II edycja” realizowany jest przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Czas realizacji projektu

od 1-VI-2013 do 31-V-2015.

Obszar realizacji projektu

Niżej wymienione gminy w następujących powiatach województwa podlaskiego: augustowskim: Augustów – miasto, Bargłów Kościelny, Lipsk, białostockim: Czarna Białostocka, Łapy, Wasilków, Zabłudów, hajnowskim: Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, sokólskim: Sokółka, Suchowola, zambrowski: Zambrów-miasto, Rutki

Cel projektu

Zwiększyć 40 niepełnosprawnym osobom (16 K i 24 M) dostęp do zatrudnienia, poprzez udział w zajęciach doradczo szkoleniowych oraz w stażu zawodowym. W wyniku realizacji projektu 20% uczestników podejmie zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy.

Beneficjenci

Niezatrudnione osoby niepełnosprawne, zamieszkujące wyłącznie wymienione niżej gminy z następujących powiatów województwa podlaskiego: augustowski: Augustów – miasto, Bargłów Kościelny, Lipsk białostocki: Czarna Białostocka, Łapy, Wasilków, Zabłudów, hajnowski: Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka sokólski: Sokółka, Suchowola zambrowski: Zambrów-miasto, Rutki

Działania w ramach projektu

 • poradnictwo zawodowe (24h)
 • szkolenie zawodowe – jedno z niżej wymienionych (96h):
 • sprzedawca z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej
 • pracownik magazynu
 • pracownik biurowy
 • pomoc księgowej
 • staż zawodowy (3 miesiące)
 • spotkania edukacyjno-integracyjne (30h)

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdów (nie dotyczy komunikacji miejskiej)
 • badania lekarskie dopuszczające do pracy
 • wysokie dodatki szkoleniowe
 • wysokie stypendia stażowe

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne!!!!

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1
15-440 Białystok
lub pod numerem telefonu: 85 74-89-113 lub 155

    Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: