Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Zawodowcy

Projekt „Zawodowcy” realizowany jest przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas realizacji projektu

01.10.2012r. - 31.07.2013r.

Miejsce realizacji projektu

 • Białystok
 • Niećkowo

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół w Niećkowie w klasach o profilu spożywczym poprzez wdrożenie programu rozwojowego w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego do 31.07.2013r.

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do 90 osób (80 dz, 10 ch). Uczniowie objęci projektem uczęszczają do klas I-IV w Zespole Szkół w Niećkowie oraz są nieaktywni zawodowo.

Działania w ramach projektu

Zadanie 1: Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki: 30h (5 grup po 10 osób)
 2. Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki: 60h (2 grupy po 9 osób)
 3. Zajęcia z wykorzystania narzędzi ICT w środowisku pracy - obsługa programu GASTRO SZEF: 60h (4 grupy po 10 osób)
 4. Program doradztwa edukacyjno – zawodowego: 90h

Zadanie 2: Poznaj środowisko pracy – program współpracy z przedsiębiorstwami

 1. Opracowanie programów praktyk
 2. Realizacja praktyk w firmach: min. 45 ucznów

Zadanie 3: Atrakcyjni na rynku pracy – kursy kwalifikacyjne

 1. Kurs pakiet gastronomiczno – spożywczy (5 grup po 12 osób)
 2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego: 30h (2 grupy po 10 osób)
 3. Doposażenie pracowni w urządzenia i materiały niezbędne do nowoczesnego kształcenia w zawodzie technik żywienia i gosp. Domowego.

Zadanie 4: Przeprowadzenie wyjazdu na targi Eurogastro w Warszawie

W ramach projektu Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • materiały dydaktyczne
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje
 • wyżywienie uczestników zajęć pozalekcyjnych

Biuro Projektu

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok
tel: 85 74 89 181
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl
www.computerplus.com.pl