T-Matic Grupa Computer Plus

23.08.2012 w siedzibie T-Matic odbyło się Seminarium „Sieci bayesowskie”, które poprowadził prof. Marek J. Drużdżel

Tematem spotkania były sieci bayesowskie, które są narzędziem informatycznym wspomagającym podejmowanie decyzji. Sieci bayesowskie stały się w dwóch ostatnich dekadach bardzo popularne i mają dużą liczbę zastosowań w wielu dziedzinach nauki, techniki, jak również biznesu.

Prezentację wygłosił prof. Marek J. Drużdżel z Uniwersytetu w Pittsburghu (USA), profesor wizytujący na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Uczestnikami seminarium byli projektanci, programiści i konsultanci działów Systemów ERP oraz IBM Lotus Software naszej firmy.

prof. Marek J. Drużdżel (drugi od prawej)