T-Matic Grupa Computer Plus

Referencje

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

„Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że instytucja szkoleniowa: T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS Sp. z o.o, wywiązuje się prawidłowo z powierzonych zadań i obowiązków. Usługi ww. instytucji zostały wykonane rzetelnie i fachowo co potwierdzają pozytywne oceny uczestników szkolenia.”

Zobacz referencje

Pronar Sp. z o.o

„Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na zlecenie Pronar Sp. z o.o. realizowała szkolenia skierowane do pracowników firmy: MS Excel – poziom I, MS Excel – poziom II. Profesjonalna organizacja zajęć, duże doświadczenie i kwalifikacje trenera świadczą o wysokiej jakości usług świadczonych przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.”

Zobacz referencje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

„Firma T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach projektu „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zrealizowała następujące kursy zawodowe: ,,Pracownik biurowy z obsługą komputera, modułem księgowości i egzaminem ECDL BACE”, oraz „Kurs kadry i place z modułem obsługi komputera i programów płacowo – kadrowych”. Prowadzący z należytą sumiennością i starannością wypełniali nałożone na nich zadania i obowiązki, wykazali się ogromną wiedzą merytoryczną i praktyczną. Organizacja, realizacja, przepływ informacji i kontakt z koordynatorem czymą T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. firmą godną polecenia do współpracy.”

Zobacz referencje

Project Hub Sp. z o.o w Poznaniu

„Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na zlecenie Project Hub Sp. z o.o. w Poznaniu zrealizowała szkolenia w ramach Projektu pn.: ,,Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” Nr. RPPD.03.03.01-20-0193/18 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Profesjonalna organizacja zajęć, duże doświadczenie i kwalifikacje trenerów, a także ciekawie prowadzone zajęcia świadczą o wysokiej jakości usług świadczonych przez T-Matic Grupa Computer Plus.”

Zobacz referencje

Sąd Okręgowy w Białymstoku

„Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o w Białymstoku w okresie od września do listopada 2014 r. przeprowadziła szkolenia z zakresu MS Word poziom podstawowy i poziom zaawansowany oraz MS Excel poziom podstawowy i poziom zaawansowany dla pracowników Sądu Okręgowego w Białymstoku. Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. jako partnera godnego zaufania, wykorzystującego swe bogate doświadczenie i fachowość w celu świadczenia usług na wysokim poziomie.”

Zobacz referencje

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Touniu

„Zajęcia zostały przygotowane w sposób profesjonalny. Nasi pracownicy wysoko ocenili ich jakość. Na każdym etapie współpracy doświadczyliśmy pełnego wsparcia i zaangażowania ze strony pracowników Firmy. Ponadto doświadczenie, kwalifikacje oraz zaangażowanie trenera, który w sposób zrozumiały i skuteczny potrafił przekazać wiedzę, świadczą o wysokiej jakości usług oferowanych przez Firmę T-Matic Grupa Computer Plus. Z przyjemnością polecamy firmę, jako solidnego i rzetelnego partnera szkoleniowego.”

Zobacz referencje

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

„Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego potwierdza, że Instytucja szkoleniowa pod nazwą T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową zorganizowała szkolenie pn. Vademecum przedsiębiorczości dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Wyposażenie techniczne, jak i materiały dydaktyczne odpowiadały programowi oraz tematyce szkoleń. Wykonawca, zrealizował szkolenia we wcześniej ustalonych terminach, wywiązując się z zawartych umów.”

Zobacz referencje

Małgorzata Jaworska Dyrektor +48 781 408 270 malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl
Dominika Gołębiewska Specjalista ds. szkoleń +48 730 131 747 dominika.golebiewska@computerplus.com.pl
Agnieszka Dziemianowicz Specjalista ds. szkoleń +48 607 633 868 agnieszka.dziemianowicz@computerplus.com.pl
Błażej Wierzchowski Pracownik biurowo-techniczny +48 730 131 848 blazej.wierzchowski@computerplus.com.pl