T-Matic Grupa Computer Plus

80% dofinansowania na szkolenia dla MMŚP! Projekt Akademia Menadżera MMŚP

Już wkrótce mikro, małe i średnie firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego na diagnozę potrzeb, szkolenia i doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej. Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji startuje już w marcu 2022r!

Maksymalna wartość dofinansowania to 150 000 zł,
konieczny wkład własny na poziomie co najmniej 20% usługi

Cel działania

Celem działania jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw. Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami rozproszonymi, pracującymi w trybie zdalnym. Rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze wydaje się niezbędne do skutecznego zarządzania ich organizacjami oraz pracownikami.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 • zdiagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową,
 • określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.

Szkolenia które można zrealizować muszą mieścić się w opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje:

 • Zarządzanie transformacją cyfrową
 • Opracowanie modelu biznesowego
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie produktem
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • Marketing w gospodarce cyfrowej
 • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
 • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
 • Zarządzanie zintegrowanymi danymi

Kto może uzyskać dofinansowanie w projekcie Akademia Menadżera na rozwój kompetencji cyfrowych?

Akademia Menedżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji ma zasięg ogólnopolski, kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno handlowych, produkcyjnych i usługowych.

O refundację usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej ubiegać się mogą:

 • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
 • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Znamy się na dofinansowaniu usług rozwojowych!

Od początku do samego końca wspieramy naszych klientów w uzyskaniu i rozliczeniu dofinansowania w ramach Akademii Menadżera MMŚP. Zorganizujemy oraz przeprowadzimy szkolenie dopasowane do potrzeb Twoich i oczywiście Twojej firmy!
Skontaktuj się z nami i dowiedź się więcej!

Specjalistki ds. szkoleń odpowiedzialne za projekt Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji:

Ewa Zdanowicz
tel. 570 140 552
e-mail: ewa.zdanowicz@computerplus.com.pl

Małgorzata Zdanowicz
tel. 730 131 202
e-mail: malgorzata.zdanowicz@computerplus.com.pl