T-Matic Grupa Computer Plus

Business English

język angielski biznesowy

Cel szkolenia

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego biznesowego na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Kluczowym celem kursu jest praca na postawach, często w nauce języka obcego towarzyszą nam ograniczające przekonania, lęk przed oceną czy popełnianiem błędów, warto więc rozpocząć naukę od przyjrzenia się swojej postawie.

Często sama wiedza i umiejętności nie wystarczą, żeby posługiwać się językiem obcym, potrzebujemy czegoś więcej, pewności siebie, wiary i zaufania w swoje możliwości. Praca na postawach, praca na mocnych stronach to kluczowe założenia kursu, którego celem jest komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim biznesowym, Business English.

Kurs obejmuje także pracę w oparciu o cztery podstawowe kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji mówienia i słuchania, które są ze sobą nierozerwalnie połączone.

Forma pracy

Autorska metoda nauczania języków obcych – coaching językowy (www.coachingjezykowy.pl) oparta o proces grupowy, kontrakt, kontakt, tu i teraz, mocne strony uczestników, coaching grupowy, uczenie przez doświadczenie, action learning (studium przypadku, case studies, scenki, role plays, authentic materials).

Program kursu

TopicsVocabulary Areas/Structure/PronunciationFunctions
Company StructureJob titlesDepartmentsPresent SimpleDescribing your job.Describing your company.Drawing an organigram.
MeetingsVocabulary for organising meetings (minutes, secretary, chair, etc)Phrases for meetingsConditionalsModalsStating aimsAgreeing / DisagreeingGiving opinionsInterrupting / Dealing with interruptionsAsking for clarificationetc.
Telephoning>Phrases for telephoningPolitenessModals (Could I, Would you like to, etc)Pron: Spelling names, addresses, etcRequestsOffersComplainingDealing with complaintsMaking arrangements
Financial EnglishTalking about cash flowProfit and loss accountantsTerminology of financeRequestsOffersComplainingDealing with complaintsMaking arrangements
SocialisingPhrases for greetings, introductions, partingsLexis for hobbies, interests, familyLevels of formalityPresent simpleQuestion formsIntroducing yourself, Introducing Others,Greetings, Saying Goodbye,Talking about hobbies, interests, families
Employment/Job ApplicationsLexis of working conditions-perks, benefits, holidays, salary, income, K, promotions, etc.ComparativesLexis describing character – hard-working, a team player, a self-starter, etc.Writing CVs and letters of applicationBeing interviewed and interviewingDiscussing advantages and disadvantages of candidates
E-business / the InternetInternet vocabularyIT vocabularyWriting emails
ManagementQuestion formsImperativesLevels of formality in requests/ordersTalking about Total Quality ManagementTalking about different management structures, philosophiesRole play – getting people to do things more or less politely
Business ethicsModalsLexis of corruption, rights, etc.Talking about maternity rights, business and the environment
Marketing/AdvertisingMarketing Lexis – brands, awareness campaign, etcTalking about adverts they know – what is effectiveDiscussing marketing strategies – e.g. for famous brandsTask – design a campaign
Corporate Culture/Cross-cultural relationsComparativesLexis to describe personality traitsPolite languageDescribing the culture of a business/a national culture/regional cultureTalking about experiences of culture clash/misunderstandingTalking about your ideal company culturePractising polite language – greetings etc.
NegotiationsConditionalsRequest, OffersTypical phrases; starting, making offers, refusing, accepting, asking for clarification, bargainingTypical functions of negotiation: Requests, Offers, Refusal, Acceptance etc.
Describing Company HistoryPast tenses, Present PerfectKey Lexis – (was) launched, was establishedTalking about the history of your company/another company
PresentationsLanguage of presentations, OHP, slides, etc.: signalling language: dealing with questionsquestion formsgiving a presentationhandling questionsasking questions
Business WritingLanguage of formal and informal lettersLanguage for CVs (experience, qualifications, etc)Language for reports (if requested)Writing letters, emails and faxesWriting CVs, letters of applicationWriting letters of complaint, enquiry, etcWriting short reports
Program kursu Business English

Adresaci

Kurs jest skierowany do osób pracujących w środowisku biznesowym, które posługują się językiem angielskim na poziomie podstawowym, a chciałby wzbogacić swoje słownictwo i gramatykę o terminy i struktury w zakresie języka angielskiego biznesowego. Kurs ten przeznaczony jest również dla tych wszystkich, którzy uczyli się języka angielskiego przez wiele lat ale wciąż mają lęk przed mówieniem.

Liczba godzin (lekcyjnych):

60 godzin

Data szkolenia:

13.05.2024

Forma szkolenia:

stacjonarnie

Cena szkolenia

3650 zł

Miejsce szkolenia:

Białystok, ul. Malmeda 1

Informacje i zapisy

+48 730 131 202

szkolenia@computerplus.com.pl

Indywidualne oferta dla Twojej firmy

proszę o przesłanie oferty >

Zapisz się na szkolenie
  Podobne szkolenia

  Szkolenia Kurs AutoDesk Inventor termin: 11.06.2024 - stacjonarne/online cena: 1650 zł
  Szkolenia Kurs Adobe After Effects termin: 05.06.2024 - online/stacjonarne cena: 1500 zł
  Szkolenia Business English termin: 13.05.2024 - stacjonarnie cena: 3650 zł

  Więcej niż szkolenia

  WCAG

  Kompleksowe rozwiązania w zakresie dostępności cyfrowej: szkolenia, audyty oraz dostosowanie dokumentów.

  Dofinasowania

  Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania na szkolenia realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy T-Matic Grupa Computer Plus.

  Wynajem sal

  Komfortowe sale szkoleniowe w centrum Białegostoku. Pełna oferta z cateringiem i wyposażeniem.

  Kontakt

  szkolenia@computerplus.com.pl nr konta 56 1140 1775 0000 2434 7200 1001
  Małgorzata Jaworska Dyrektor +48 781 408 270 malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl
  Dominika Gołębiewska Specjalista ds. szkoleń +48 730 131 747 dominika.golebiewska@computerplus.com.pl
  Agnieszka Dziemianowicz Specjalista ds. szkoleń +48 607 633 868 agnieszka.dziemianowicz@computerplus.com.pl
  Błażej Wierzchowski Pracownik biurowo-techniczny +48 730 131 848 blazej.wierzchowski@computerplus.com.pl