T-Matic Grupa Computer Plus

Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli

Firma T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. od 1 kwietnia 2012 r. rozpoczyna realizację projektu: „Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych, zaktualizowanie wiedzy w zakresie andragogiki oraz nowoczesnych technologii IT objętych projektem przez 30 nauczycieli/instruktorów kształcących na kierunkach budowlanych, drzewnych i meblarskich, maszynowych z województwa podlaskiego do 30.11.2012 r.

Informacje i zapisy:

Biuro Projektu:

T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o.
ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok
tel.85 74-89-155
fax.85 74-89-101

www.computerplus.com.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!