T-Matic Grupa Computer Plus

Cyfrowa rewolucja w biznesie – CXO Tech Summit 2015

24 września 2015 r. odbyła się konferencja CXO Tech Summit, której głównym tematem była cyfrowa rewolucja w biznesie. Jednym z prelegentów konferencji był prezes Grupy Atlas – Henryk Siodmok, który w swojej prezentacji mówił m.in. o wykorzystaniu narzędzia IBM Connections – platformy komunikacyjnej, do przyspieszenia i wsparcia współpracy ponad granicami krajów, spółek czy departamentów.

IBM Connections to platforma oprogramowania społecznościowego, służąca do wewnętrznej współpracy w ramach Grupy Atlas w zakresie dzielenia się wiedzą i jej gromadzenia, dokumentowania prowadzonych działań, wymiany informacji o realizowanych projektach i osobach za nie odpowiedzialnych.

Nasza firma wspólnie z Grupą Atlas stworzyła rozszerzenie platformy, o warstwę wizualizacyjną wykresy Gantta dla działań IBM Connections, pozwalającą m.in. na graficzną prezentację czynności aktualnie otwartego działania.