Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Polityka prywatności

Postępując zgodnie z zapisami rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 (RODO) wdrożyliśmy adekwatne środki techniczne i organizacyjne oraz  politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy nasz pracownik, którego zadania związane są z dostępem do Państwa danych został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i posiada upoważnienie do wykonywania czynności ich przetwarzania.  
Poniżej zamieszczamy dedykowane Klauzule informacyjne. Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi.