T-Matic Grupa Computer Plus

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – innowacyjność – nowe spojrzenie na środki europejskie – WARSZTATY

Zapraszamy na warsztaty:
Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – innowacyjność – nowe spojrzenie na środki europejskie

Białystok, 26 stycznia 2017
T-Matic Grupa Computer Plus, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

 • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
 • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

 • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
 • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
 • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
 • aktualnych konkursach – wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.
Warsztaty poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

 Program Warsztatów:  

8.45-9.00 – Rejestracja; badanie potrzeb uczestników warsztatów

9.00-9.30
Wprowadzenie do tematu
Pojęcie innowacyjności w świetle dokumentów Programów europejskich

9.30-11.00

Innowacyjność oraz współpraca nauki i biznesu w kontekście FE: Możliwości współpracy, konieczność współpracy, zakres współpracy w kontekście pozyskania środków FE
Możliwości FE w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw, planowanie i realizacja wybranych typów projektów

 • definiowanie celów przedsiębiorstwa a strategia pozyskiwania środków,
 • planowanie zakresu prac w obszarze pozyskiwania środków FE,
 • wybrane konkursy- jak przygotować się do pozyskania środków.
  Wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach FE- przegląd aktualnych konkursów
 • przegląd konkursów,
 • zdefiniowanie celów projektu w kontekście prowadzonej działalności,
 • ogólne złożenia konkursów, regulaminy konkursów, formularze wniosków.

11.00-11.20 – Przerwa kawowa

11.20-13.20

Wybrane konkursy – Podział na grupy (2 grupy x 10 os.)
Praca grupowa w obrębie wybranych konkursów:

 • prezentacja założeń konkursu i dokumentacji
 • określanie celu projektu w oparciu o założenia konkursowe
 • planowanie adekwatnych do konkursu, realnych wskaźników
 • planowanie działań
 • wytyczne dotyczące finansowania i kwalifikowalności wydatków
 • planowanie budżetu, harmonogramu
 • wytyczne dotyczące promocji
 • trwałość projektu
 • ryzyko w projekcie
 • wniosek o dofinansowanie – szczegółowe aspekty przygotowania, załączniki

13.20 -14.00 – Poczęstunek

14.00-15.30

Z czym przedsiębiorca będzie się musiał zmierzyć sięgając po FE: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE

 • Przygotowanie studiów wykonalności na potrzeby projektów UE
 • Ochrona własności przemysłowej
 • Rozliczanie, sprawozdawczość i przygotowanie wniosków o płatność w projektach UE

15.30-16.00  
Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa

16:00-17.00  

Część A | Konsultacje indywidualne uczestników z trenerami
Część B | Spotkania z przedstawicielami Regionalnych Punktów konsultacyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz centrów naukowych
W trakcie godziny w dwóch odrębnych punktach uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji, spotkania, nawiązania współpracy, poznania możliwych zakresów współpracy

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl
Wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940 lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Warsztaty są bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału w warsztatach.

Z jednej firmy w warsztatach może wziąć udział jedna osoba.

ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.