T-Matic Grupa Computer Plus

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania – SEMINARIUM

Zapraszamy na seminarium:
Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Białystok, 13 grudnia 2016
T-Matic Grupa Computer Plus, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • o zasadach otrzymania finansowania na działania inwestycyjne i rozwojowe firm w latach 2014-2020
  • o źródłach finansowania inwestycji dostępnych na poziomie centralnym oraz bezpośrednio w województwie;
  • o nowych produktach (formach) wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacjach, pożyczkach, kredytach i innych formach dofinansowania działań innowacyjnych i rozwojowych;
  • gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020.

Zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, którzy:

  • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
  • są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.

Seminarium poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

 Program Seminarium: 

8.45-9.00 – Rejestracja; badanie potrzeb uczestników seminarium
 
9.00-9.30
Wprowadzenie do tematu
Zasady udzielania wsparcia w latach 2014-2020 – przekrojowa prezentacja FE z uwzględnieniem specyfiki regionalnej oraz inteligentnych specjalizacji.
 
9.30-11.00
Źródła finansowania – wprowadzenie do Funduszy Europejskich
Innowacyjność, działalność B+R, jako kluczowy element sukcesu i przewagi konkurencyjnej firmy możliwej do osiągnięcia dzięki FE. Nowe formy wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacje, pożyczki, kredyty i inne.
 
11.00-11.20 – Przerwa kawowa
 
11.20-13.20
Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Krajowych
Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców – analiza wybranych krajowych programów operacyjnych z uwzględnieniem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Regionalnych
Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców – ogólny przegląd programów operacyjnych z uwzględnieniem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji: Regionalne Programy Operacyjne makroregionu wschodniego (województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie).
 
13.20 -14.00 – Poczęstunek
 
14.00-15.30
Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Współpracy Transgranicznej
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstw.
Aplikowanie o środki UE
Aktualne konkursy – przegląd źródeł informacji o funduszach europejskich 2014-2020. Ogólne zasady przygotowywania wniosku o wsparcie. Na co warto zwrócić uwagę w ramach aplikowania w poszczególnych programach.
 
15.30-16.00  
Zamknięcie seminarium – dyskusja i podsumowanie

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl
Wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940 lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Seminarium jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału w seminarium.

Z jednej firmy w szkoleniu może wziąć udział jedna osoba.

ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.