T-Matic Grupa Computer Plus

Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pod tytułem:

Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych„,

które odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w siedzibie T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok, sala konferencyjna nr 13 – I piętro. Spotkanie organizowane jest przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję posłuchać na temat procesu innowacyjności, czyli zjawiska powstawania, dojrzewania i upowszechniania idei technicznych, praktycznemu ich zastosowaniu, którym towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Dowiedzą się także, o innowacyjnym rozwiązaniu firmy IBM z zakresu sztucznej inteligencji – IBM Watson.

Głównym punktem seminarium będzie przedstawienie wytworzonych przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus narzędzi informatycznych wspierających prace badawczo-rozwojowe oraz zarządzanie kompetencjami. Rozwiązania oparte zostały na oprogramowaniu firmy IBM.

Ostatnim punktem seminarium będzie wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, który przybliży uczestnikom możliwość wsparcia przedsiębiorców w ramach RPO WP 2014-2020, szczególnie projektów inwestycyjnych, prac badawczo-rozwojowych oraz podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw.

Agenda seminarium:

11.30 – 12.00Rejestracja uczestników
12.00 – 12.15Powitanie gości,
Wojciech Winogrodzki, T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
12.15 – 12.30Innowacyjność jako proces społeczny,
Wojciech Winogrodzki – T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o
12.30 – 12.55IBM – lider innowacyjnych rozwiązań na przykładzie IBM Watson,
Wojciech Wilk – IBM Polska Sp. z o.o.
12.55 – 13.00Pytania do prelegentów
13.00 – 13.15Przerwa kawowa
13.15 – 13.40Narzędzia informatyczne wspierające prace badawczo-rozwojowe,
Artur Smok – T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
13.40 – 14.00Rozwiązania wspierające zarządzanie kompetencjami,
Artur Smok – T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
14.00 – 14.05Pytania do prelegentów
14.05 – 14.20Przerwa kawowa
14.20 – 14.50 Możliwości wsparcia podlaskich przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Justyna Muszyńska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
14.50 – 15.00Pytania do prelegentów
15.00Poczęstunek

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o dokonanie rejestracji na portalu www.CDEdu.pl/konferencja.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji