T-Matic Grupa Computer Plus

„Informatyzacja placówek medycznych – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” – sprawozdanie z konferencji.

17 kwietnia 2013 roku w siedzibie T-matic Grupa Computer Plus odbyła się konferencja dotycząca Informatyzacji placówek medycznych w kontekście ustawy dotyczącej wprowadzenia obowiązku Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) .

Tematyka konferencji dotyczyła optymalizacji procesów implementacji części medycznej oraz administracyjnej oraz różnych źródeł finansowania inwestycji IT w placówkach medycznych. Eksperci przestawili praktyczne informacje dotyczące sposobu efektywnego przeprowadzenia informatyzacji jednostki ochrony zdrowia. Na przykładzie systemu informatycznego Optimed24 pokazana została praktyczna strona Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i jej funkcjonowanie w placówece.

W spotkaniu uczestniczyły osoby z województwa podlaskiego. Wśród uczestników znaleźli się dyrektorzy, kierownicy działów IT, informatycy, jak również pracownicy róźnych placówek. Mieli szansę wysłuchać prelekcji na temat barier i optymalizacji wdrażania systemów informatycznych w ośrodkach medycznych oraz skutecznego zarządzania placówką służby zdrowia.