T-Matic Grupa Computer Plus

Kurs Kosztorysowanie
poziom I i II

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów. Opanowanie swobodnej obsługi programu w zakresie sporządzania kosztorysów oraz zapoznanie uczestników z możliwościami programu do kosztorysowania.

Zakres szkolenia

 • Teoria kosztorysowania
 • Przeznaczenie kosztorysu
 • Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje
 • Podstawy sporządzania kosztorysów
 • Układ kosztorysu
 • Formuły ceny kosztorysowej
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych – układ katalogów, ich treść i zakres stosowania
 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych
 • Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej
 • Wprowadzenie do programu kosztorysowania, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem
 • Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu
 • Bezpieczna praca z programem
 • Sporządzanie kopii awaryjnych
 • Rodzaje kosztorysów – różnice i zasady pracy w programie Norma Pro
 • Katalogi norm – posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do kosztorysów lub przedmiarów, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych
 • Przedmiar/obmiar – wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji z tytułu nietypowych warunków wykonywania prac, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych
 • Mechanizm interpolacji i ekstrapolacji
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań
 • Tworzenie kalkulacji własnych i zapis pozycji do katalogów własnych
 • Działy kosztorysu – tworzenie i modyfikacja
 • Wykorzystanie słownika CPV
 • Bazy cenowe – wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Intercenbud
 • Podsumowanie kosztorysu – tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów
 • Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu
 • Analiza kosztorysu
 • Strona tytułowa
 • Wydruki kosztorysów i zestawień
 • Sprawdzenie stopnia zaawansowania uczestników /ew. przypomnienie zagadnień z poziomu I
 • Przedmiarowanie funkcje importu obmiarów, wstawianie rysunków, współpraca z programem Wykopy
 • Dostrajanie kosztorysu – upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS
 • Pozycje scalone i cenniki cen jednostkowych obiektów lub robót budowlanych
 • Rejestracja zmian; zaawansowane sprawdzanie i porównywanie kosztorysów
 • Zabezpieczenie kosztorysów hasłem
 • Kosztorysy wariantowe
 • Kosztorysy wg FIDIC
 • Kosztorysy złożone
 • Rozliczanie robót
 • Kalkulacja kosztorysu w walutach obcych, wartość końcowa kosztorysu w różnych walutach
 • Wymiana danych z innymi programami kosztorysowymi lub planistycznymi np. MS Excel, MS Project
 • Wydruki kosztorysów i zestawień – wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Adresaci

Kosztorysanci i wszystkie osoby, które chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się posługiwania programem do kosztorysowania w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych.

Liczba godzin (lekcyjnych):

30 godzin

Data szkolenia:

11.05.2024

Forma szkolenia:

stacjonarne

Cena szkolenia

1450 zł

Miejsce szkolenia:

Białystok, ul. Malmeda 1

Informacje i zapisy

+48 730 131 202

szkolenia@computerplus.com.pl

Indywidualne oferta dla Twojej firmy

proszę o przesłanie oferty >

Zapisz się na szkolenie
  Podobne szkolenia

  Szkolenia Kurs Kosztorysowanie – poziom I termin: 11.05.2024 - stacjonarne/online cena: 800 zł
  Szkolenia Kurs Kosztorysowanie
  poziom I i II
  termin: 11.05.2024 - stacjonarne cena: 1450 zł
  Szkolenia Kurs AutoCAD – poziom I termin: 26.05.2024 - stacjonarne/online cena: 1800 zł

  Więcej niż szkolenia

  WCAG

  Kompleksowe rozwiązania w zakresie dostępności cyfrowej: szkolenia, audyty oraz dostosowanie dokumentów.

  Dofinasowania

  Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania na szkolenia realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy T-Matic Grupa Computer Plus.

  Wynajem sal

  Komfortowe sale szkoleniowe w centrum Białegostoku. Pełna oferta z cateringiem i wyposażeniem.

  Kontakt

  szkolenia@computerplus.com.pl nr konta 56 1140 1775 0000 2434 7200 1001
  Małgorzata Jaworska Dyrektor +48 781 408 270 malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl
  Dominika Gołębiewska Specjalista ds. szkoleń +48 730 131 747 dominika.golebiewska@computerplus.com.pl
  Agnieszka Dziemianowicz Specjalista ds. szkoleń +48 607 633 868 agnieszka.dziemianowicz@computerplus.com.pl
  Błażej Wierzchowski Pracownik biurowo-techniczny +48 730 131 848 blazej.wierzchowski@computerplus.com.pl