T-Matic Grupa Computer Plus

Szkolenia MS Office

Dzięki szkolenio przeprowadzonym przez firmę uczestnicy poszerzyli posiadaną wiedzę, a także nabyli nowe umiejętności, które wykorzystują w bieżącej pracy. Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w Białymstoku jako partnera godnego zaufania, wykorzystującego swe bogate doświadczenie i fachowość w celu świadczenia usług na wysokim poziomie.

Sąd Okręgowy w Białymstoku