T-Matic Grupa Computer Plus

Milion na informatykę – materiały z seminarium

Dotacje na informatyzację Twojej firmy – informacje dla firm z sektora MSP z województwa podlaskiego.

Podlaski Związek Pracodawców wraz z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym przy współpracy z Departamentem Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w siedzibie T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w trakcie seminarium zorganizowanego w piątek 27 lipca 2012 r. w Białymstoku przybliżył przedsiębiorcom zasady ubiegania się o dotację w ramach działania 1.4 RPO WP.

Materiały z konferencji do pobrania:

Prezentacje – Seminarium Milion na Informatykę, Białystok 27-07-2012

Szczegółowe informacje oraz indywidualne doradztwo można uzyskać w siedzibie T-matic Grupa Computer Plus lub pod numerami tel. 85.74.89.133 lub 85.74.89.182.