T-Matic Grupa Computer Plus

Milion na informatykę – seminarium – zaproszenie

W dniu 27 lipca /piątek/ 2012 roku w siedzibie naszej firmy w Białymstoku przy ul. Malmeda 1, I piętro sala konferencyjna, odbędzie się organizowane przez:

Seminarium informacyjne poświęcone konkursowi w Osi Priorytetowej I RPO WP Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP.

Program seminarium:

10.00 Rejestracja uczestników seminarium
10.15 Rozpoczęcie seminarium
10.30 Informacje ogólne dotyczące działania 1.4
11.00 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania
11.20 Rodzaje projektów, mogących być przedmiotem wsparcia
12.00 przerwa kawowa
12.30 Przykładowe rozwiązania teleinformatyczne dedykowane dla MŚP
13.00 Korzyści wynikające z wdrażania technologii teleinformatycznych
13.30 Białostocki Park naukowo-Technologiczny – oferta wsparcia dla MŚP
14.00 Podsumowanie i dyskusja

Podczas seminarium będzie prowadzony punkt informacyjny, w którym można będzie uzyskać indywidualne doradztwo na temat konkursu.

Dalsze informacje i zgłoszenia udziału w seminarium:
e-mail: biuro@pzp.bialystok.pl
tel. 85 7489 100 (godz. 8-16)

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium! Milion na informatykę – formularz zgłoszeniowy