T-Matic Grupa Computer Plus

Młody i aktywny – II edycja

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Młody i aktywny – II edycja”, skierowanego do osób w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET (niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolących się).

Jeśli zamieszkujesz powiat białostocki, sokólski lub miasto Białystok, nie masz więcej niż 29 lat, posiadasz status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo oraz nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie uczestniczysz w szkoleniu – zapraszamy Cię do udziału we projekcie.

Projekt potrwa od 01.05.2018 do 31.10.2019​

W ramach projektu zapewniamy:

 • poradnictwo zawodowe;
 • szkolenie (jedno do wyboru):
  • Spawacz metodą TIG (z egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach), 
  • Grafika komputerowa (z egzaminem Adobe Certified Associate), 
  • Komputerowe wspomaganie prac biurowych (z egzaminem Microsoft Office Specialist),
 • przerwy kawowe, obiadowe;
 • dodatek szkoleniowy;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • ubezpieczenie NNW (na czas trwania szkolenia);
 • uznane certyfikaty (po zdaniu egzaminu);
 • staże zawodowe i stypendium stażowe;
 • zatrudnienie.