T-Matic Grupa Computer Plus

Nabór na trenera z obsługi programu GASTRO SZEF

W związku z realizacją projektu „Zawodowcy” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) firma ogłasza nabór na trenara do szkoleń z zakresu obsługi programu GASTRO SZEF.

CV oraz list motywacyjny proszę kierować na adres:
Biuro Projektu „Zawodowcy”
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 140

koordynator projektu

Do pobrania: