T-Matic Grupa Computer Plus

Nabór na trenerów do szkoleń

Szanowni Państwo,

Firma T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o. o. realizująca projekt „Inwestuj w kadry” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – ogłasza nabór na trenera szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym” .

Szczegóły zamówienia oraz termin składania ofert znajdą Państwo załączonym pliku. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe proszę umieścić w formularzu umieszczonym poniżej:

Ogłoszenie.doc

WZÓR CV- Inwestuj w kadry.doc