T-Matic Grupa Computer Plus

Nasz Prezes o Cyfrowej Polsce w wywiadzie dla Portalu Innowacji

W jakim stadium rozwoju znajduje się Cyfrowa Polska, czy i dlaczego wdrażać innowacje oparte na informatyce, na ile pozwolą one usprawnić działanie państwa, jak kształtować nowoczesne relacje między państwem, urzędem a obywatelem, dlaczego kompetencje są kluczem i jednocześnie barierą dla rozwoju cyfrowego państwa i gospodarki – swoje poglądy na te tematy przedstawia nasz Prezes dr inż. Wojciech Winogrodzki, który pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej, w interesującym, obszernym wywiadzie udzielonym Portalowi Innowacji.

Pełny tekst wywiadu na Portalu Innowacji