T-Matic Grupa Computer Plus

Nasza firma została wyróżniona w rankingu Diamenty Forbesa 2012

Wyboru dokonano spośród firm, którym Wywiadownia Dun & Bradstreet Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności:
– są one rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),
– mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami,
– wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w latach 2008–2010.

Na listę Diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość.

Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową.
Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how.
Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany sezonowe (firmy rozwijające się, inwestujące mogą mieć niskie zyski).
Połączenie metod usuwa te ułomności.

Nasza firma została sklasyfikowana na 8 miejscu w woj. podlaskim w kategorii 5-50 mln PLN

Uroczystość wręczenia Diamentów laureatom odbędzie się w dniu 16 maja w Hotelu Branicki w Białymstoku.

Lista rankingowa Diamenty Forbesa woj. podlaskie