T-Matic Grupa Computer Plus

Nawet do 80% dofinansowania na szkolenia! Rusza nabór PSFWP na dofinansowanie usług rozwojowych!

Zainwestuj w rozwój swoich pracowników. Mikro, małe i średnie firmy posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub oddział na terenie województwa podlaskiego będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego na kształcenie personelu z Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim.

Maksymalna wartość dofinansowania na jedną osobę to 10 000 zł.
Pula środków to aż 6 660 000 zł

Cel działania

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników.

Wsparcie będzie skoncentrowane w szczególności na:

  • pracownikach powyżej 50 roku życia,
  • pracownikach o niskich kwalifikacjach (nie wyższych nich matura),
  • pracownikach z niepełnosprawnościami,
  • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu.

WAŻNE: Gwarancję wysokości dofinansowania do 80% mają przedsiębiorcy z wybranych miejscowości:
Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Sokółka, Suwałki, Zambrów.

Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, gdzie można łatwo odnaleźć naszą firmę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=4954 

Wśród wielu firm szkoleniowych wyróżnia nas praktyczne doświadczenie, wynikające z wieloletniej działalności edukacyjnej oraz z aktywnego uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu do 5 000 PLN oraz do 80% kosztów usługi rozwojowej,
  • na osobę do 10 000 PLN,
  • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych Przedsiębiorców:

  1. 13.06.2022 r. – dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy na dzień składania Formularza zgłoszeniowego zatrudniają co najmniej jednego pracownika, który jest obywatelem Ukrainy;
  2. 20.06.2022 r. – dla wszystkich innych przedsiębiorców.

Znamy się na dofinansowaniu usług rozwojowych!
Zorganizujemy oraz przeprowadzimy szkolenie dopasowane do potrzeb Twoich i Twojej firmy!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

tel.: 85 74 89 155 

email: szkolenia@computerplus.com.pl